Vzdělání a vzdělávací kurzy

Portfolio

2023

Instruktorský kurz Oxygen Advantage® (prohlédnout)
Embodied Philosophy
Polyvagální teorie – online kurz - Dr. Stephen Porges
Conscious Breathing - online kurz – Anders Olsson
Pravidelné supervizní webináře Buteykovy metody dýchání a Oxygen Advantage – Patrick McKeown

2022

Oxygen Advantage, Certifikovaný kurz Patrick McKeown

Reset Program, online kurz Alex Howard

Cykličnost a PMS v pojetí dechu, online kurz RNDr.Mgr. Rostislav Václavek

The Wisdom of Trauma Supporter, online kurz Dr. Gabor Mate

Semináře osobního rozvoje

Pravidelné supervizní webináře Buteykovy metody dýchání – Patrick McKeown

2021

Neurodynamic breathwork, Certifikovaný kurz – Michael Stone, Saemi Nakamura, Glen Girlando

Breth Body Mind, Certifikovaný kurz – Dr. Richard Brown, Dr. Patricia Gelbarg

Coherent breathing, Certifikovaný kurz - Dr. Stephen Elliot

The 7 Essentials of Spiritual Breathing for an Authentic, Heart-Centered, Ecstatic Life , Dan Brulé

Pravidelné supervizní webináře Buteykovy metody dýchání – Patrick McKeown

2020

Buteyko clinic method training, Certifikovaný kurz – Patrick McKeown

Kurz Zralá Komunikace - Iveta Havlová

2019

Semináře Feldenkraisovy metody, Mgr. Helena Gogelová

Semináře osobního rozvoje

Kurz Zralá Komunikace - Iveta Havlová

2018

Semináře osobního rozvoje

2017

Senzomotorická cvičení, Mgr. Mileta Hřebíková

Vítězný dech, Mgr. Gantulga Ganjuur

Semináře osobního rozvoje

2016

Vítězný dech, Mgr. Gantulga Ganjuur

Semináře osobního rozvoje

2015

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí Brigitte Sindelar,

Doc. PhDr. Věra Pokorná

Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina standart,

Doc. PhDr. Věra Pokorná

Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina FIE – základní 1.,

Doc. PhDr. Věra Pokorná

EFT minikurz, základní seznámení s metodou, Mgr. Stanislava Emmerlingová

LPAD základní– Způsob vyšetření učebních sklonů, The International Institute for the Enchancement of Learning Potential, Sari Alony, Haya Ginton

2013

Mezinárodní den porozumění koktavosti, konference

Využití iPadu v logopedii a ve speciální pedagogice, Mgr. Říhová.

2012

Mezinárodní den porozumění koktavosti, konference

Myofunkční terapie – MUDr. Koťová, MUDr. Katra, Mgr. Kaulfuss.

Jak na čtení – Mgr. Emmerlingová, pořádaný Centrem vzdělanosti Libereckého kraje.

Jak na pravopis – Mgr. Emmerlingová, CVLK

Dysgrafie grafomotorická a optografická – Mgr. Emmerlingová, CVLK

Možnosti využití myofunkční terapie v rámci logopedické intervence v MŠ a ZŠ – Mgr. Jiřina Jehličková, pořádaný CVLK

2011

Muzikoterapie II. – LSMS Praha.

Splývavé čtení, ABC Music.

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se zdravotním postižením), IPPP Praha

Mezinárodní konference Logopedické společnosti Miloše Sováka, LSMS Praha

2010

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, APSPC

2009

Diagnosticko-terapeutický proces v mezirezortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami, Demosthenes.

Současná rizika vývoje řeči, LSMS Praha.

2005

Vytváření diagnostických nástrojů pro speciální pedagogy, IPPP Praha.

2004

Psychosociální problematika dospívajících a dospělých balbutiků, LSMS Praha.

Šikana jako narušení vztahů ve skupině a možnosti jejího řešení, LSMS Praha.

Mutismus, LSMS Praha.

Metodika Dysfázie, LSMS Praha.

Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku – program HYPO, Privátní PPP Beroun.

Příčiny agrese a agresivního chování u dětí, LSMS Praha.

2003

Terapie koktavosti u dětí předškolního a školního věku, LSMS Praha.

Dětská kresba a její diagnostické možnosti, LSMS Praha.

2002

Jak vyplňovat statistické výkazy, PC Liberec

Metody vyučování čtení, IPPP Praha.

Jak změníme k lepšímu sebe i vyučování, PC Liberec.

Granty a projekty, PC Liberec.

Manažerské dovednosti pro školský managment II, PC Liberec.

Ukázka terapeutického programu KUMOT pro děti s LMD-mentálním postižením, PC Hradec Králové.

1997 - 1998

Videotrénink interakcí, Praha

1990 - 1996

PF UK Praha
Integrované studium speciální pedagogiky - učitelství na speciálních školách
SZZ  z logopedie, surdopedie, výtvarné výchovy

1985 - 1989

Střední zdravotnická škola v Liberci