Kdo jsem

Jsem logopedka, dechová terapeutka, speciální pedagožka, lektorka, konzultantka a supervizorka.

Co je pro mě podstatné?

Je pro mě podstatné, aby se logopedie neizolovala pouze na nápravu vady řeči, ale aby se s dítětem a jeho rodinou pracovalo komplexně.


Většinou je potřeba rozvíjet nebo se věnovat mnoha dalším oblastem, které s vývojem dítěte a jeho řečí souvisejí. Někdy je řečový projev pouze příznakem jiného problému. Velice často s rodiči řešíme aktuální rodinné či výchovné situace, stav špatné koncentrace dítěte, žárlivost na sourozence, stresové události v rodině nebo ve škole, propouštění emocí a podobně.

Nikdo z nás se zátěžovým situacím ve svém životě nevyhne.


Otevřená a dobrá komunikace, práce s vlastními emocemi, vnímání svého těla a dechu, pak v těchto chvílích může hodně pomoci.

Vzdělání a zkušenosti

V roce 1996 jsem dokončila vysokou školu, se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Během studií a po nich jsem žila v zahraničí. Tyto zkušenosti dnes využívám i ve své praxi, logopedii a dechovou terapii nabízím také pro anglicky mluvící klienty. Po VŠ jsem nastoupila do Mateřské školy pro sluchově postižené děti a stála u zrodu Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči v Liberci. Tam jsem následně 12 let pracovala.


V roce 2008 jsem si otevřela privátní praxi, do které jsem postupně přešla naplno.

Vzdělávám se v podstatě pořád. Nejen po odborné stránce, ale i po té osobní, lidské. Věřím, že čím hlouběji člověk nahlíží sám do sebe, tím vyšší hodnotu může druhým předat.


Podrobné informace najdete v mém portfoliu.

Více hlav, více rozumu.

Protože jsem zastáncem týmové spolupráce, založila jsem v roce 2017 spolek Tvořiválogopedie. 

 

U mých spolupracovníků je pro mě prioritou jejich vřelý přístup ke klientům, kvalitní vzdělání v oboru a praxe.

 
Podívejte se na nás zde: www.tvorivalogopedie.cz

 

Kromě našeho „domácího“ týmu, dlouhodobě spolupracuji ještě s několika skvělými externími odborníky.

Týmová kooperace je pro mě zárukou profesní variability a kvalitnějších služeb pro klienta.

 Nejsem klinická logopedka.