Přednášky, besedy, workshopy

Portfolio

Přednášková a lektorská činnost, besedy, workshopy

2023

Jak mluvíme se světem aneb setkání nejen s logopedií – Krajská vědecká knihovna Liberec

Funkční dech nejen pro děti - online program

Funkční dech a vývoj řeči u dětí - Centrum pro Rodinu Náruč z.ú.

Logopedická a dechová prevence, praktický workshop na míru - MŠ Všeň, LK Skaláček

2022

Rozvoj řeči a osobnosti dítěte do 7 let – přednáška pro rodiče a učitele – MŠ Doctrina Liberec

Funkční dech – přednáška pro rodiče a učitele – MŠ Doctrina Liberec

Funkční dech – přednáška pro rodiče a učitele – MŠ Matoušova Liberec

Buteykova metoda dýchání v praxi – přednáška pro učitele – MŠ Doctrina Liberec

Logopedická prevence v praxi – přednáška pro učitele – MŠ Doctrina Liberec

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Hrádek nad Nisou

Studium pro logopedické asistenty – odborné vzdělávání LA, Infra s.r.o.

Supervize logopedické prevence – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Rizika ve vývoji řeči – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Rizika ve vývoji řeči – Rodina v centru z.ú. Nový Bor

2021

Rizika ve vývoji řeči – online beseda v Knihovně Semily

Podpora dětí s jinakostí v oblasti komunikace – MŠ Duha SOBĚSLAV

Studium pro logopedické asistenty – odborné vzdělávání LA, Infra s.r.o.

Primární logopedická prevence – Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Rizika ve vývoji řeči – beseda MŠ U Broučků Milovice

Rizika ve vývoji řeči – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Rizika ve vývoji řeči – Rodina v centru z.ú. Nový Bor

Supervize logopedické prevence – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

2020

Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi – Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Zprostředkovaná samomluva dle Dr. Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra – online – Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Kurz zaměřený na podporu přirozeného vývoje řeči – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Zprostředkovaná samomluva dle Dr. Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra – Cogito, centrum kognitivní edukace Praha

Supervize logopedické prevence – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Rizika ve vývoji řeči u dětí – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

2019

Orientační logopedické vyšetření – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Praktické zkušenosti pro logopedické asistenty – Služby a školení Mladá Boleslav, z.ú.

Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi – Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Zprostředkovaná samomluva podle Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s OVŘ a PAS - Cogito, centrum kognitivní edukace Praha

Zprostředkovaná samomluva podle Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s OVŘ a PAS – ZŠ a PŠ Oprava p.o.

Beseda pro rodiče – ZŠ a PŠ Oprava p.o.

Supervize logopedické prevence – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Rizika ve vývoji řeči u dětí – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

2018

Logopedická prevence v praxi – celostátní setkání – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Praktické zkušenosti pro logopedické asistenty – Služby a školení Mladá Boleslav, z.ú.

Primární logopedická prevence – Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Primární logopedická prevence – Služby a školení Mladá Boleslav, z.ú.

Primární logopedická prevence – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Primární logopedická prevence – Infra s.r.o. Praha

Metodická podpora logopedických asistentek v praxi – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi - Střední škola a Mateřská škola Liberec, příspěvková organizace

Orientační logopedické vyšetření – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Beseda pro rodiče – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Supervize logopedické prevence – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Zprostředkovaná samomluva podle Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s OVŘ a PAS příspěvek na VII. Mezinárodní konferenci Instrumentálního obohacování R. Feuersteina - Cogito, centrum kognitivní edukace Praha

Besedy pro rodiče v MŠ – realizace 9 setkání

2017

Logopedický asistent – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Logopedický asistent - Vzdělávací centrum Mladá Boleslav

Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie u dítěte v MŠ – Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou

Vývojová dysfázie u dítěte na 1. stupni ZŠ – Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou

Orientační logopedické vyšetření – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Praktické zkušenosti pro logopedické asistenty – Vzdělávací centrum Mladá Boleslav

Metodická podpora logopedických asistentek v praxi – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Primární logopedická prevence – Infra s.r.o. Praha

Kolektivní logopedická péče - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči k šabloně č. I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči projektů Mateřských školrealizace 16 setkání

2016

Metodická podpora logopedických asistentek v praxi – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Metodická podpora logopedických asistentek v praxi – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice

Logopedický asistent - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Praktický workshop se zaměřením na logopedickou prevenci – Krajský úřad odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

2015

Kurzy Logopedické prevence Liberec, Česká Lípa, Mladá Boleslav

Kurzy Metodické podpory logopedických asistentek a preventistek v praxi - Liberec, Česká Lípa

Metodické setkání logopedů a logopedických asistentů Mateřských a základních škol Libereckého kraje na Malé Skále 2015 – Dítě s ADHD v logopedické péči

2014

Technická univerzita v Liberci - lektorka logopedie pro bakalářské a magisterské studium

Kurzy Logopedické prevence Liberec, Mladá Boleslav, Turnov

2013

MŠ Paceřice, přednáška pro rodiče

2011 - 2013

V rámci projektu ESF „Poradenství v Libereckém kraji“, jsem lektorovala

na pravidelných metodických setkání logopedů a logopedických asistentů:

Dyspraxie

Verbální dyspraxie

Dysfázie

Palatolálie

Rhinolalie

Opožděný vývoj řeči

2012

Vzdělávací centrum Turnov - lektorka pro výuku čtenářské gramotnosti

2009 - 2011

Základní a Mateřská škola pro sluchově postižené Liberec:

Vyšetření řeči

Vyšetření a rozvoj zrakové a sluchové percepce, fonematického sluchu, motoriky mluvidel, jemné motoriky

Reedukace řeči

Reedukace hlásek

Palatolálie

Rhinolálie

Opožděný vývoj řeči

Dysfázie

Balbuties

2007, 2009,
2011 - 2015

Centrum pro rodinu Náruč, o.s., Turnov - logopedické a speciálně pedagogické poradenství:

Logopedická prevence

Prevence vzniku chybných funkcí mluvidel, prevence vzniku anomálií zubů a čelistí.

Vývoj řeči v kostce, stimulace rozvoje řečové výchovy u dětí do 1 roku.

Komplexní rozvoj dítěte

Jak rozvíjet řeč

Rodičovská očekávání - jak rozvíjet řečové schopnosti dětí předškolního věku

2006

Centrum zdravotní a sociální péče, Liberec- metodik, speciální pedagog

2003 - 2004

Logopedická prevence - Pedagogické centrum Liberec

Dyslálie - Pedagogické centrum Liberec

2002

Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska - lektorka