Ceník

Co nabízím | Logopedie

Vstupní vyšetření
30 min. - Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dítěte.

1000 Kč

Běžná logopedická a speciálně pedagogická terapie
30 min. - Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou terapii.

800 Kč

Orientační logopedické vyšetření dítěte v MŠ
Probíhá v místě MŠ, v ceně je vyšetření dítěte a konzultace stavu řeči s rodičem.

400 Kč

Logopedická terapie v MŠ
15 min. - Vždy probíhá za přítomnosti rodiče v místě MŠ. V ceně je zahrnuto 15 min. logopedie s dítětem, materiály, konzultace s rodičem (názorné vedení a doporučení, jak doma s dítětem pracovat).

400 Kč

Potvrzení: odklad školní docházky, přijetí do MŠ
Zahrnuje sepsání a zaslání příslušného dokumentu.

400 Kč

Potvrzení: přijetí na VŠ
Zahrnuje vyšetření řeči a potvrzení na příslušný dokument.

400 Kč

Logopedická zpráva
Zprávu píšeme pouze na žádost rodiče.

1000 Kč