Co je pro mě podstatné?

Jsem logopedka, speciální pedagožka, lektorka, konzultantka a máma dvou skvělých kluků.

Je pro mě podstatné, aby se logopedie neizolovala pouze na nápravu vady řeči, ale aby se s dítětem pracovalo komplexně. Většinou je potřeba rozvíjet mnoho dalších oblastí, které s vývojem dítěte a jeho řeči souvisejí. Někdy je řečový projev pouze příznakem jiného problému. Velice často s rodiči řešíme aktuální výchovné situace, stav špatné koncentrace dítěte, žárlivost na sourozence, zátěžové situace v rodině a podobně. Nikdo z nás se podobným situacím ve svém životě nevyhne. Dobrá a správná komunikace, pak v těchto chvílích může hodně pomoci.

Vzdělání a zkušenosti

V roce 1996 jsem dokončila vysokou školu, se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Během studií a po nich jsem žila v zahraničí. Tyto zkušenosti dnes využívám ve své praxi, logopedii nabízím také pro anglicky mluvící klienty. Po VŠ jsem nastoupila do Mateřské školy pro sluchově postižené děti a stála u zrodu Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči v Liberci. Tam jsem následně 12 let pracovala.
Svou privátní praxi provozuji od roku 2008.

Více hlav, více rozumu.

Nabízím komplexnější řešení daného stavu klienta v rámci týmové spolupráce. U mých spolupracovníků je pro mě prioritou jejich vřelý přístup ke klientům, kvalitní vzdělání v oboru a praxe.

Na kompletní tým se můžete podívat na www.tvorivalogopedie.cz