Bc. Ing. Jana Prokešová

Jsem speciální pedagog – logopedický asistent.

Pomáhám dětem formou hry rozvíjet všechny jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro správný rozvoj komunikačních dovedností.

Prioritou v mojí práci je individuální přístup ke každému dítěti.

LOGOHRÁTKY

Pro děti z mateřských škol nabízím kurz na rozvoj komunikačních dovedností. Kurz je zaměřen na logopedickou prevenci, hravou formou se rozvíjí všechny její oblasti (správné dýchání, obratnost mluvidel, jemná motorika, jazykový cit, verbální pohotovost, atd.).

Kurz probíhá přímo v mateřské škole. Maximální počet dětí ve skupině je 6.

Kontakt:

telefon: 605 975 293

e-mail: prokesova@jazykzazuby.cz

Bc. Veronika Šímová

Veronika

Jsem speciální pedagog – logopedický asistent, jsem studentka TUL a hlavně jsem mamka malé čertice.

Do své práce se snažím dát kousek z každé mé části.

Pomáhám dětem procvičovat logopedii a vedu je rozvoji komunikační schopnosti s ohledem na jejich individuální potřeby.

Mé motto je: ,, Laskavá vymezenost a vymezená laskavost.

LOGOkroužek

Každý pátek v malé skupince dětí společné procvičujeme hravou formou logopedii.

Kontakt:

telefon: 733 524 389
e-mail: simova@jazykzazuby.cz

Bc. Nikola Karatsiolisová

Jsem speciální pedagog – logopedický asistent.

Pracuji jako učitelka na prvním stupni základní školy v malé obci. Jedná se o málotřídní školu. Specifikem výuky je individuální přístup a téměř rodinná atmosféra ve spojených ročnících. Snažím se pracovat s dětmi tvořivě s přihlédnutím na jejich možnosti. Téměř osmnáctiletá praxe mě naučila trpělivosti a individuálnímu přístupu k dětem bez „škatulkování“.

Totéž jsem se snažila využívat i u svých dvou dětí, které jsou v současnosti již téměř dospělé.

Kontakt:

telefon: 739 02 19 42

e-mail: karatsiolisova@jazykzazuby.cz

Jana Flanderková

Pedagog pro předškolní věk

Po mnohaleté pedagogické práci s dětmi jako učitelka, ředitelka v mateřských školách nastupuji do týmu JAZYKZAZUBY.

DIVADLO v KRUHU –  nabízím kroužek pro děti, které si chtějí hrát tvořivě,  fantazijně, vnímat krásu literatury, hudby i výtvarného umění. Podpůrnými logopedickými cvičeními (dechovými, deklamací, rytmizací, melodizací), pohybem dle hudby, výtvarným vyjádřením se budou děti seznamovat s pohádkami různých forem, ve kterých budou hrát. Důležitost při práci s dětmi kladu na sebejisté vystupování a obhájení svých názorů. To vše s pohodou a veselým prožitkem v tomto kroužku.

Kontakt:

telefon: 727 936 292

e-mail: janafla@seznam.cz

Petra Janečková, Dis.

Petra

V Jazykzazuby pomáhám zastřešovat organizaci a chod poradny, vyřizování korespondence, připravuji podklady k účetnictví, vedu evidenci klientů a věnuji se další administrativní činnosti. Pokud budete cokoliv v rámci poradny potřebovat, můžete se obrátit i přímo na mě.

Mám ráda, když mohu spolupracovat s lidmi, se kterými sdílím stejný přístup a hodnoty.

Kontakt:

telefon: 722 146 346
e-mail: janeckova@jazykzazuby.cz

Mgr. Marie Holá

Jsem speciální pedagog – učitelka na 1. stupni základní školy, v současné době na mateřské dovolené.

Pomáhám dětem, které mají z různých příčin problémy v učivu českého jazyka. Během své učitelské praxe jsem se setkala s metodou Splývavého čtení, která se ukázala vynikajícím pomocníkem u dětí, které se nerozečetly slabikováním, či hláskovou metodou. Přistupuji k dětem dle jejich individuálních a aktuálních potřeb a snažím se, aby pro ně čtení nebylo mučení.

Kontakt:

telefon: 603 900 090
e-mail: hola@jazykzazuby.cz