Vstupní vyšetření 700 Kč / 30 minut

Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou diagnostiku.

Orientační logopedické vyšetření dítěte v MŠ 300 Kč

Probíhá v místě MŠ, v ceně je vyšetření dítěte a konzultace stavu řeči s rodičem

Běžná logopedická a speciálně pedagogická terapie 600 Kč / 30 minut

Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou terapii.

Logopedická terapie v MŠ 300 Kč / 15 minut

Vždy probíhá za přítomnosti rodiče v místě MŠ. V ceně je zahrnuto 15 min. logopedie s dítětem, materiály, konzultace s rodiči (názorné vedení a doporučení, jak doma s dítětem pracovat)

Potvrzení: odklad školní docházky, přijetí do MŠ 400 Kč

Zahrnuje sepsání a zaslání příslušného dokumentu.

Logopedická zpráva 700 Kč

Zprávu píši pouze na žádost rodiče.

Potvrzení: přijetí na VŠ 400 Kč

Zahrnuje vyšetření řeči a potvrzení na příslušný dokument.

Praxe studentů 200,- Kč / hod.

Pokud nebudete spokojeni s kvalitou naší péče, vrátíme Vám peníze.