Logopedie - šance podpořit sebeúctu dítěte

Již 20 let pomáhám dětem a dospělým lidem hledat účinné cesty k nápravě vady řeči, k nápravě deficitů v učení a k budouvání či znovunalezení víry sám v sebe.
Svou soukromou logopedickou a speciálně pedagogickou poradnu provozuji v Liberci a ve Frýdštejně.


Individuální a kolektivní péče

 • zábavná logopedie
 • prevence poruch učení
 • předškolní příprava
 • náprava poruch učení
 • nácvik čtení a čtení s porozuměním
 • kroužky pro děti: „logopedický“, „dramatický“, „flétničkový“, „pohybovoříkankový“

Mateřské a základní školy

 • orientační logopedické vyšetření dětí
 • logopedické kurzy
 • logopedická poradna za přítomnosti rodičů
 • supervize logopedické péče

Vše probíhá přímo ve škole.

Přednášky, workshopy, supervize

 • lektorská činnost pro odborníky
 • praktické workshopy pro odborníky
  a pro rodiče
 • přednášky pro rodiče
 • vedení praxe studentů
 • supervize pro logopedické asistentky